COOKIES & PRIVACY – Fashion Livy

Fashion Livy respecteert jouw privacy. Om je uit te leggen hoe we dat doen, volgt hier een omschrijving. We beginnen met het privacybeleid. Daaronder vind je ons cookiebeleid. 

Privacybeleid

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn. De persoonlijke informatie, die je met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. Fashion Livy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Jouw gegevens

Persoonsgegevens die je deelt met ons, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Fashion Livy verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals het afhandelen en versturen van een pakket.

Wanneer je contact met Fashion Livy opneemt. Hieronder verstaat Fashion Livy telefonisch contact, contact per e-mail of via social media;

 

Als je ons benaderd via social media, of ons een e-mail stuurt, dan worden jouw gegevens bewaard tot we je vraag hebben beantwoord en/of afgehandeld. Fashion Livy bewaart ook in andere gevallen jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Jouw gegevens blijven ook van jou

Heb je ons wel eens gemaild? Of  wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Je kunt hierover contact met ons opnemen via Livy882@outlook.com.

 

Derden

Fashion Livy verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij Fashion Livy daartoe wettelijk verplicht is.

Inzage, recht van verzet, correctie

Indien Fashion Livy beschikt over jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde deze gegevens in zien, aan te vullen, veranderen of verwijderen. In dat geval moet je contact opnemen met Livy882@outlook.com. Binnen vier weken zal Fashion Livy op een dergelijk verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Fashion Livy behoudt het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Fashion Livy worden gepubliceerd.

Cookie-beleid

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en optimaliseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fashion Livy of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.